Paradoxuri 4

Jonathan Swift (1667-1745)

 1. Fiecare om doreşte un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân.
 2. Cât de searbăd şi lipsit de gust ne pare orice lucru netrecut prin firul depănat al amăgirii.
 3. Pretind o absolută autoritate de drept, ca fiind ultimul sosit, adică cel mai proaspăt dintre moderni – fapt care mă face să mă bucur de o putere fără margini asupra tuturor înaintaşilor mei într-ale scrisului.
 4. Căci noaptea fiind mama tuturor lucrurilor, filozofii înţelepţi sunt de părere că orice scriere e roditoare în măsura în care este şi întunecată.
 5. Cel căruia fiecare îi acordă locul al doilea, negreşit că are temeiuri incontestabile de a pretinde locul întâi.
 6. S-ar putea ca mintea noastră, cugetând asupra tuturor lucrurilor, să se asemene cu soarele, care nu poate lumina jumătate din globul pământesc fără a lăsa cealaltă jumătate cufundată în bezna nopţii.
 7. Ochiul minţii vede cel mai bine atunci când ochii simţurilor rămân închişi.
 8. Pe lumea aceasta nu întâlneşti nimic mai statornic decât nestatornicia.
 9. La drept vorbind, foarte puţini oameni trăiesc în ziua de azi, dar iau măsuri pentru a trăi altădată.
 10. Un nerod pune mai multe întrebări decât poate da răspunsuri un înţelept.
 11. Când raţiunea altuia izbuteşte să mă convingă pe deplin, devine propria mea raţiune.
 12. Dacă o persoamă mă ţine la distanţă, mă împacă gândul că că e şi ea la distanţă de mine.
 13. Satira este un fel de oglindă în care, de obicei, fiecare descoperă faţa oricărei alte persoane, afară de a sa.
 14. Puterea destinului este recunoscută doar de nefericiţi, căci cei fericiţi pun toate izbânzile pe seama chibzuinţei şi a meritelor personale.
 15. Un om drăguţ este un om cu idei spurcate.

 

Joseph Addison (1672-1719)

 1. Împotriva reproşurilor nu se poate găsi altă apărare decât obscuritatea.
 2. Ne-ar fi plăcut mai mult dacă ne-ar fi fost mai puţin pe plac.
 3. Făţărnicia, aşa cum se poartă în cartierul select al oraşului, se deosebeşte foarte mult de făţărnicia din inima târgului.
 4. Omul înţelept se simte fericit când dobândeşte propria lui aprobare, iar nerodul când se recomandă aplauzelor celor aflaţi mai presus de el.
 5. Autori renumiţi au statornicit, ca un fel de regulă, că orice om trebuie să fie câteodată plicticos, şi cel mai sever cititor îşi arată îngăduinţa faţă de numeroasele locuri de popas şi de moţăială risipite în opera unui scriitor.
 6.  Nimic nu poate fi mai bine pus pe muzică decât lucrurile lipsite de orice noimă.
 7. Când sunt bine alese, cuvintele au o putere atât de mare în ele, încât o descriere îţi trezeşte adesea imagini mai însufleţite decât însăşi vederea lucrului zugrăvit.
 8. Seminţele glumei sălăşluiesc în minţile tuturor oamenilor şi, deşi roadele lor pot fi domolite de raţiune, meditaţie şi bun simţ, sunt foarte capabile de a exploda, înflorind pe deplin, în cugetul celui mai mare geniu.
 9. Un om înzestrat cu simţul ridicolului este îndemnat să găsească cusur în orice: această purtare îi dă prilejul de a-şi exercita multiplul talent.

Scrie un comentariu

Din categoria Citate celebre

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s