Arhiva zilnică: 02/07/2011

Paradoxuri 6

Henry Fielding (1705-1754)

 1. Fiecare pereche de soţi numără cel puţin un nerod.
 2. Avea o intenţie cu desăvârşire onorabilă: adică, să o jefuiască pe o doamnă de averea ei, cu ajutorul căsătoriei.
 3. Există şi un mod de a te preface că eşti prefăcut.
 4. Un răposat scriitor mucalit îşi încredinţa publicul că, de câte ori era plicticos, puteau fi siguri că exista un scop ascuns în asta.
 5. Când ai făcut avere datorită bunelor servicii aduse de un prieten, sfatul cel mai sănătos este să te descotoroseşti de el.
 6. Vinovăţia are auzul foarte ager pentru acuzare.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

 1. Nu vă temeţi de nimic, calomniaţi totdeauna; chiar dacă acuzatul vă va răsturna spusele, rana e făcută, şi, deşi se va vindeca, cel puţin se vor vedea cicatricele.
 2. Însăşi critica, în jurul căreia se face atâta vâlvă, nu este altceva decât arta de a alege între mai multe minciuni.
 3. De obicei oamenii care ştiu puţin sunt foarte vorbăreţi, în timp ce aceia care ştiu multe spun puţin.
 4. Inima omului este întotdeauna dreaptă, în tot ce nu-l priveşte personal.
 5. Nu-ţi depăşi niciodată drepturile şi ele vor deveni curând nelimitate.
 6. Natura nu este niciodată înşelătoare; întotdeauna ne amăgim singuri.
 7. Mondenul se contopeşte cu masca lui. Nefiind niciodată în sinea lui, îşi este întotdeauna străin şi se simte prost când este nevoit să revină la el însuşi.
 8. Omul s-a născut liber şi este pretutindeni în lanţuri.
 9. Pasiunile noastre sunt principalele unelte ale conservării noastre; este, deci, o încercare pe atât de vană, pe cât de ridicolă, să vrei să le distrugi.
 10. Cel mai puternic nu este niciodată de-ajuns de puternic pentru a fi totdeauna stăpân, dacă nu ştie să transforme puterea în dreptate şi supunerea faţă de el în datorie.
 11. Cine caută să placă tuturor nu trebuie să fie pe placul nimănui.
 12. Dacă un om nu este smintit, poate fi vindecat de orice nebunie în afară de vanitate.

Scrie un comentariu

Din categoria Citate celebre

Efectele fiziologice şi psihologice ale culorilor

După dr. Pavel Mureşan

Roşu

Efecte fiziologice: creşte presiunea sanguină; ridică tonusul muscular; activează respiraţia; datorită intensităţii ridicate a energiei radiante a lungimii de undă electromagnetică ce îi corespunde, dă senzaţia de căldură.

Efecte psihologice: culoare foarte caldă; stimulator general, excită, irită, provoacă, incită la acţiune, îndeosebi în plan psihomotor, stimulator intelectual, neliniştitor, senzaţie de apropiere în spaţiu, aprindere, însufleţire, activare, mobilizare, facilitează asociaţiile mintale de idei.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: se caracterizează ca ,,forţa voinţei” specifică tipului activ, excentric, ofensiv-agresiv, autonom, locomotor, competitiv, operativ; exprimă dorinţă, excitabilitate, dominanţă, erotism.

Utilizări recomandabile: în vestibuluri, camere sau ateliere cu accente de înviorare a spaţiului şi a obiectelor din spaţiu; în spaţii mari; în spaţiile cu temperatură scăzută; pentru muncile monotone şi migăloase ca element decorativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Portocaliu

Efecte fiziologice: accelerează pulsaţiile inimii; menţine presiunea sangvină; favorizează secreţia gastrică şi digestia.

Efecte psihologice: optimism, veselie; culoare caldă; stimulator emotiv; senzaţie de apropiere puternică; culoare sociabilă; este mai activ decât galbenul; impresie de sănătate şi optimism; în cantităţi şi pe suprafeţe mari pare dulceag şi iritant.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: aceleaşi caracteristici ca şi la roşu.

Utilizări recomandabile: în spaţiile înguste şi lungi (culoare, pasaje, pasarele, tunele etc.) pentru a estompa distanţele şi solitudinea; în sălile de aşteptare şi spaţiile cu temperaturi scăzute, pentru a crea senzaţia de căldură şi apropiere şi a favoriza comunicarea.

Galben

Efecte fiziologice: stimulează nervul optic; influenţează funcţionarea normală a sistemului cardiovascular.

Efecte psihologice: căldură, intimitate; satisfacţie, admiraţie, înviorare; culoare caldă şi dinamică; culoarea cea mai veselă; stimulează vederea; calmant al psihonevrozelor; senzaţie de apropiere în spaţiu; stimulează şi întreţine starea de vigilenţă; sporeşte capacitatea de mobilizare şi concentrare a atenţiei, predispune la comunicativitate. Privită mult timp, culoarea galben dă senzaţia de oboseală; dar în tonuri palide este suportabilă.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: exprimă spontaneitate şi este caracteristică pentru tipul activ, proiectiv, expansiv, investigativ şi cu un nivel ridicat de aspiraţie. Exprimă variabilitate, aspiraţie, originalitate, veselie.

Utilizări recomandabile: încăperi orientate spre nord, cu luminozitate redusă; galben-portocaliu (culoarea nisipului) în mediu umed; în spaţii mari pentru a crea senzaţie de căldură, apropiere şi intimitate.

Verde

Efecte fiziologice: scade presiunea sanguină; dilată vasele capilare.

Efecte psihologice: linişte, bună dispoziţie, relaxare, meditaţie, echilibru, contemplare, abundenţă de asociaţii mintale, de idei; culoare rece, plăcută, odihnitoare, liniştitoare şi calmantă; impresie de prospeţime; facilitează deconectarea nervoasă; senzaţie de depărtare în spaţiu.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: exprimă ,,elasticitatea voinţei”, concentrare, siguranţă, introspecţie, persistenţă, îndrăzneală, abstinenţă, autoevaluare. Caracterizează tipul pasiv,defensiv, autonom, reţinut, posesiv, imuabil.

Utilizări recomandabile: este recomandată pentru suprafeţe relativ mari, deoarece este uşor suportată în tonuri deschise, uşor albăstrui. Tonurile tari se recomandă în tapiţerie, împreună cu specii lemnoase deschise, în spaţiile cu temperatură ridicată.

Albastru

Efecte fiziologice: scade presiunea sanguină; scade tonusul muscular; calmează respiraţia şi reduce frecvenţa pulsului.

Efecte psihologice: culoare foarte rece, odihnitoare şi liniştitoare, îndeamnă la calm şi reverie, predispoziţie la concentrare şi linişte interioară; în exces conduce la depresie; seriozitate, tendinţă spre evocare, spaţialitate, îngăduinţă, pace, dor, nostalgie; favorizează dezvoltarea proceselor de inhibiţie şi de încetinire a ritmului activităţii; senzaţie de depărtare în spaţiu, distanţă, infinit şi meditaţie.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: se caracterizează prin ,,profunzimea trăirilor şi sentimentelor”; caracteristic pentru tipul concentric, pasiv, senzitiv, perceptiv, unificativ; exprimă linişte, satisfacţie, tandreţe, iubire şi afecţiune.

Utilizări recomandabile: pentru suprafeţele mari ale camerelor, dar în tonalităţi foarte deschise; în spaţiile cu temperatură ridicată; albastru-verde (culoarea apei) în mediu uscat; în încăperile mici pentru a le ,,mări” prin crearea senzaţiei de spaţialitate.

Violet

Efecte fiziologice: intensifică activitatea cardiovasculară; accelerează respiraţia, influenţează pozitiv rezistenţa cardiacă şi pulmonară.

Efecte psihologice: culoare rece, neliniştitoare şi descurajatoare; stimulează; efect contradictoriu; în acelaşi timp: atracţie şi îndepărtare, optimism şi nostalgie; senzaţie de apropiere foarte mare în spaţiu; culoare ce dă o senzaţie de gravitate.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: tristeţe, melancolie, penitenţă.

Utilizări recomandabile: pentru suprafeţe mici cu un colorit pur, curat; contrastează plăcut cu ocru, galben şi galben-verzui.

Negru

Efecte fiziologice: repaus, reducerea activităţii metabolice.

Efecte psihologice: reţinere, nelinişte, depresie, introversie, înduioşare; impresie de adâncime, plinătate şi greutate.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: deces, tristeţe, doliu, sfârşit, singurătate, despărţire, moarte.

Utilizări recomandabile: ca element de delimitare şi contrast pentru celelalte culori; un mobilier negru este pus în valoare în mod plăcut de o tapiserie colorată, din care să nu lipsească roşul; ca fond pentru celelalte culori.

Alb

Efecte fiziologice: contracţia pupilei şi a muşchilor globilor oculari.

Efecte psihologice: expansivitate, uşurinţă, suavitate, robusteţe, puritate, răceală; este obositor prin strălucirea ce o prezintă datorită capacităţii de reflexie totală a luminii.

Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: pace, împăcare, linişte, inocenţă, virtute, castitate, curăţenie, sobrietate.

Utilizări recomandabile: pentru suprafeţe şi volume mici, întunecoase şi înguste, cărora le dă spaţialitate şi luminozitate, le ,,dilată”; pentru marcarea traseelor şi delimitarea spaţiilor interioare.

Gri

Devine valoros mai ales în prezenţa celorlalte culori, ale căror efecte le atenuează.

Culoarea nonimplicării.

 

 

 

Un comentariu

Din categoria Psihologie şi pedagogie