Arhiva zilnică: 15/09/2011

59 de principii ale profesorului de succes (9)

Principiile ambianţei

Contextul fizic în care are loc procesul de învăţământ are un rol esenţial. Mediul de învăţare trebuie să fie plăcut, pentru ca elevii să vină cu plăcere.

S-a constatat că prezenţa plantelor duce la creşterea confortului psihic al celor care stau într-o încăpere.

Peisajul de dincolo de ferestre influenţează şi el.

Zgomotele au capacitatea de a inhiba creativitatea.

Consecinţele optimizării condiţiilor de mediu pot fi văzute în aria managementului clasei, elevilor plăcându-le mai mult să vină la şcoală şi să stea în sala de clasă.

Contextul social trebuie să fie unul care să încurajeze realizarea optimă a procesului de învăţământ.

În urma unor experimente, s-a constatat că cei care au crescut într-un mediu social favorabil, au avut realizări mai mari în viaţă decât cei crescuţi într-un orfelinat, după ce primii fuseseră scoşi din acelaşi orfelinat. Chiar dacă au avut coeficientul de inteligenţă mai mare, copiii rămaşi la orfelinat nu au progresat mai mult.

E necesar să vă puneţi următoarele întrebări:

*Care este impresia generală creată în comunitate în privinţa şcolii la care activaţi?

*Activitatea educativă, ca atare, este apreciată la justa ei valoare sau este diminuată în ochii părinţilor şi ai elevilor dumneavoastră?

*Şcoala are suficiente realizări şi ştie să le comunice în cadrul comunităţii locale?

*Există transparenţă şi flexibilitate în cadrul acestui proces de comunicare?

Dacă constataţi că  modul în care acţionează contextul social este în defavoarea acţiunii instructiv-educative, este necesar ca, mai întâi, să acţionaţi asupra acestuia şi abia apoi să vă desfăşuraţi ,,arsenalul” de obiective, metode, conţinuturi la nivelul clasei, în timpul orelor.

Concluzie:

,,Asiguraţi-vă că ambianţa (fizică şi psihosocială) în care se petrece procesul de învăţământ este un factor catalizator, şi nu un element frenator al activităţii didactice.”

Alice, Agatha, Carla, Carmen, Carmen Amza, eumiealmeu, Elena, Ella, George, Ioan Usca, Mirela, Oana Clara, Paporniţa, Rokssana, Schtiel, Visualw

9 comentarii

Din categoria Material didactic, Psihologie şi pedagogie