Arhiva zilnică: 06/10/2011

59 de principii ale profesorului de succes – şi nu numai – 24

după Ion-Ovidiu Pânişoară

24.

Principiul lucrului în echipă

Datorită lucrului în echipă, prin cooperare elevii sunt mai motivaţi, se implică mai profund în materia studiată şi au şansa dezvoltării unor soluţii creative la problemele pe care le au de rezolvat.

În acest fel, elevii îşi exersează abilităţile de comunicare, de cunoaştere reciprocă.

Dezavantaje ale lucrului în echipă:

–         Se consumă mult timp; elevii trebuie întâi să se obişnuiască cu acest mod de lucru;

–         Nu pot fi implicaţi foarte mulţi cursanţi; grupele potrivite conţin 2-5 cursanţi; prea multe grupe nu pot fi supravegheate în mod eficient;

–         Discuţia dintre elevii dintr-o grupă poate avea o turnură haotică, poate devia de la subiect;

–         Temele abordate sunt puţine;

–         Echipa se mulţumeşte, de obicei, cu un minim necesar, nu lucrează în profunzime;

–         Poate să apară efectul Ringelmann sau lenea socială (unii lucrează mai mult şi alţii mai puţin);

Datorită acestor dezavantaje, profesorii evită să utilizeze metode bazate pe lucrul în echipă.

Pentru înlăturarea neajunsurilor sunt necesare câteva etape.

Cum se creează o echipă?

Bruce W. Tuckman a menţionat patru stadii de dezvoltare a unei echipe:

–         Testarea şi formarea dependenţei;

–         Conflictul intragrup (furtuna);

–         Dezvoltarea coeziunii de grup (apariţia normării);

–         Construirea rolurilor funcţionale (performarea).

–         Terminarea îndatoririlor, completarea sarcinii.

În stadiul unu este o perioadă de orientare, membrii grupului încercând să stabilească doar ce parametri are sarcina, cum trebuie să-i îndeplinească, de ce informaţii şi resurse au nevoie şi ce resurse posedă; încearcă să descopere ce fel de comportamente interpersonale ar fi potrivite, existând tendinţa de raportare la lider sau la vreun membru mai puternic, pentru a căpăta îndrumări (echipă nouă sau un membru nou-venit).

În stadiul al doilea apare conflictul. Membrii îşi exprimă individualitatea şi încearcă să reziste la influenţa grupului; acest stadiu este tipic pentru răspunsurile emoţionale.

Al treilea stadiu aduce dezvoltarea coeziunii grupului. Apar standarde şi roluri noi, care sunt acceptate. Există o tendinţă spre armonizare susţinută. Schimbul de idei şi de opinii este mai intensificat. Apare disponibilitatea de a asculta şi de a accepta punctele de vedere ale celorlalţi.

În stadiul al patrulea, structura grupului este flexibilă şi funcţională, cu roluri interrelaţionate. Aspectele interpersonale sunt astfel integrate încât grupul îşi poate canaliza energia şi resursele pe sarcină. Apare  nevoia membrilor de a fi împreună, iar dezvoltarea devine o prioritate. Acum putem vorbi de conceptul de echipă.

Cauze care conduc la uzura unei echipe:

  1. Degradarea legăturilor dintre membrii echipei. Relaţiile dintre ei trebuie să fie întreţinute, altfel se instaurează o stare de neutralitate/indiferenţă a fiecărui membru în raport cu ceilalţi, o oboseală a interrelaţiilor care poate duce la disoluţia grupului.
  2. Acumularea de sentimente negative

Conflictele netratate conduc la acumularea unor astfel de sentimente care destabilizează climatul echipei.

3. Diminuarea coeziunii tehnice şi pierderea ,,energiei de propulsie”

Dacă sarcinile didactice încep să-şi piardă calităţile atractive şi stimulative, există riscul ca şi coeziunea internă a echipei să se uzeze.

Factori de creare a unei echipe eficiente:

–         Sarcinile de lucru trebuie să fie interesante;

–         Fiecare membru trebuie să simtă că are un rol important în cadrul echipei; este utilă clarificarea rolului fiecărui elev în activitatea echipei;

–         Nu doar echipa ca întreg trebuie să aibă de rezolvat o sarcină interesantă, ci fiecare dintre membri;

–         Contribuţiile fiecărui elev trebuie să fie indispensabile echipei, dar şi vizibile, distincte pentru toţi ceilalţi membri;

–         Este utilă identificarea unui mod de evaluare a acestei contribuţii, pentru accentuarea motivaţiei;

–         Cadrul didactic trebuie să furnizeze echipei obiective clare şi să ofere feedback în momentul în care performanţa cerută este atinsă, atât la nivel individual, cât şi colectiv. Dacă felicită echipa, trebuie să aprecieze şi contribuţia fiecărui membru.

Concluzie:

,,Construiţi echipe eficiente de elevi, evitaţi dezavantajele pe care lucrul în echipă le poate produce (în special fenomenul de lene socială) şi veţi avea ore mai plăcute, elevi mai atenţi şi mai motivaţi şi activităţi instructiv-educative de succes!”

 Atlantisra, Ana Pinescu, Carla, George, Ioan Usca, Paporniţa, Rokssana, Schtiel, Shayna, Visualw 

8 comentarii

Din categoria Material didactic, Psihologie şi pedagogie