Arhiva zilnică: 12/10/2011

59 de principii ale profesorului de succes (27)

după Ion-Ovidiu Pânişoară

27

Principiul creativităţii

Cadrul didactic trebuie să facă apel la propria creativitate pentru a dezvolta lecţii adaptate situaţiilor mereu schimbătoare pe care le găseşte în sala de clasă, dar creativitatea trebuie să constituie, de asemenea, un scop al întregului proces instructiv-educativ.

  1. Oricât de bine şi-ar proiecta lecţia, profesorul nu poate controla în mod definitiv toate aspectele care pot apărea. Procesul creativ începe, oricum, cu mult înainte de desfăşurarea situaţiei concrete cu care se va confrunta la clasă. Însă, abordarea creativă are obligatoriu, drept fundament, cunoaşterea în domeniul în care creativitatea se produce. Prin sporirea volumului de cunoştinţe psihopedagogice, cadrului didactic îi cresc şansele de a putea face demersuri creative pe baza a ceea ce ştie deja. Însă, unele dintre cadrele didactice cu multe cunoştinţe acumulate sunt dominate, mai degrabă, de rigiditate în activitatea la clasă şi nu de creativitate.

Studiile efectuate de către A.S. Luchins şi E.H. Luchins au arătat că, în situaţia în care anumite soluţii aplicate unor probleme aveau succes, respectivele modalităţi de rezolvare a problemelor tindeau să fie aplicate ,,orbeşte” şi la alte probleme, cu care nu se potriveau, ignorându-se alte soluţii simple. De aici concluzia că volumul de cunoştinţe acumulat a condus la diminuarea flexibilităţii gândirii în raport cu adaptarea la schimbare. Însă, în cazul profesiei de cadru didactic, acumularea de informaţii favorizează creativitatea, datorită experimentării şi adaptării zilnice la situaţiile nou apărute.

  1. Al doilea unghi de vedere priveşte problema din perspectiva dezvoltării creative a elevilor. Din practica şcolară se observă că elevii sunt puşi în legătură cu ,,cunoscutul” fără a se dezvolta strategii de interacţiune a acestora cu ,,necunoscutul”. Realitatea este mult mai complexă, fiinţa umană fiind pusă în situaţia de a găsi, mai întâi, problema şi apoi să o şi rezolve. Se evidenţiază importanţa obişnuirii elevului cu incertitudinea, cu schimbarea, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească una dintre finalităţi – crearea unor buni cetăţeni şi buni specialişti gata să se integreze cu succes în societate.

Unele studii arată că o caracteristică a indivizilor creativi ar putea fi toleranţa faţă de ambiguitate. Persoanele creative pot să accepte mai uşor excepţiile, flexibilitatea abordărilor, non-rutina. Din această cauză, şcoala ar trebui să încurajeze şi programe de acest tip.

Folosirea creativităţii poate fi un mecanism util chiar în procesul învăţării.

Efectul Zeigarnik – oamenii sunt tentaţi să reţină mai uşor lucruri care au rămas incomplete decât pe cele complete. Cadrele didactice pot folosi acest efect dacă gândesc  secvenţele didactice astfel încât curba de tensiune să nu fie finalizată în interiorul unei singure ore, lăsând anumite elemente interesante pentru data viitoare.

Concluzie:

,,Activitatea didactică solicită, dar şi generează creativitate. Cadrului didactic nu trebuie să-i fie teamă să iasă din rutină în fiecare moment al procesului instructiv-educativ!”

 Androxa, Carla, George, Ioan Usca, My heart to your heart, Paporniţa, Rokssana, Schtiel, Shayna, Supravieţuitor

 

Publicitate

6 comentarii

Din categoria Material didactic, Psihologie şi pedagogie