Arhiva zilnică: 13/11/2012

Metode și tehnici de învățare prin colaborare (interactive) – Brainstorming-ul

Metoda brainstorming-ului (asalt de idei, furtună în creier) are drept scop emiterea unui număr cât mai mare de soluții, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, în vederea obținerii, prin combinarea lor, a unei soluții complexe, creative, de rezolvare a problemei puse în discuție.

Este o metodă de rezolvare creativă a problemelor, inițiată de A. Osborn în 1948.

Această metodă se bazează pe patru principii fundamentale:

–         căutarea în voie a ideilor;

–         amânarea judecății ideilor;

–         cantitatea mare de idei;

–         schimbul fertil de idei.

Se desfășoară în cadrul unui grup de participanți nu foarte numeros (maxim 30 de elevi/cursanți), iar profesorul trebuie să-și asume rolul de moderator.

Durata optimă pentru o ședință de brainstorming este de 20-45 de minute.

În cadrul brainstorming-ului se respectă un set de reguli foarte importante:

 • toate ideile au caracter de cunoștințe și vor fi tratate ca atare de către participanți;
 • exprimarea ideilor mai neobișnuite de către participanți va fi încurajată de moderatorul discuțiilor;
 • nu se va critica nicio sugestie;
 • se încurajează combinațiile de idei,
 • regulile activității de brainstorming vor fi afișate într-un loc de unde să poată fi văzute de către toți participanții;
 • momentele de tăcere (inevitabile) vor fi depășite de moderator prin refocalizarea pe o idée emisă anterior, cerând participanților extinderea, modificarea/remodelarea acesteia;
 • se solicită idei membrilor ,,tăcuți” ai grupului, ceea ce-i investește pe aceștia cu structură de rol și de putere;
 • se pot folosi pauzele cu rolul de a remotiva discuția;
 • calitatea este mai puțin importantă decât cantitatea, dar aceasta nu trebuie să-i oprească pe membrii grupului să  gândească creativ și inteligent.

Etape:

 1. Etapa de pregătire care cuprinde:

–          faza de organizare;

–         faza de antrenament creativ;

–         faza de pregătire a ședinței.

 1. Etapa productivă, de emitere de alternative creative:

–         stabilirea temei de lucru, a problemelor de dezbătut;

–         faza de soluționare a problemelor formulate.

 1. Etapa selecției ideilor emise, care favorizează gândirea critică:

–         analiza listei de idei emise și evaluarea gândirii critice;

–         faza optării pentru soluția finală.

Avantaje:

 • stimularea creativității;
 • dezvoltarea gândirii critice și a capacității de argumentare;
 • dezvoltarea competențelor de comunicare;
 • formarea și dezvoltarea capacității reflective;
 • participarea activă a tuturor elevilor/cursanților;
 • sporirea încrederii în sine și a spiritului de inițiativă;
 • dezvoltarea unui climat educațional pozitiv.

Limite:

 • consum mare de timp;
 • reușita metodei depinde de calitățile moderatorului de a conduce discuția în direcția dorită;
 • poate fi obositoare și solicitantă pentru participanți;
 • propune soluții posibile de rezolvare a problemei, nu și o rezolvare efectivă a acesteia.

6 comentarii

Din categoria Material didactic, Metode interactive