Arhiva zilnică: 11/12/2012

Metode și tehnici de învățare prin colaborare (interactive) – metoda Frisco

Această metodă are la bază interpretarea de către participanți a unui rol specific, care să acopere o anumită dimensiune a personalității, abordând o problemă din mai multe perspective. Astfel, membrii grupului vor trebui să joace, fiecare, pe rând, rolul conservatorului, rolul exuberantului, rolul pesimistului și rolul optimistului.

Scopul acestei metode este acela de a identifica problemele complexe și dificile și de a le rezolva în mod eficient.

Etape:

  1. Identificarea problemei: cursanții și formatorul identifică o problemă și o propun spre analiză.
  2. Organizarea colectivului:

–         în această etapă se stabilesc rolurile – conservatorul, exuberantul, pesimistul și optimistul – și cine va interpreta aceste roluri;

–         rolurile pot fi abordate individual sau, în cazul colectivelor numeroase, același rol poate fi jucat de mai mulți participanți concomitent, aceștia formând o echipă.

  1. Dezbaterea colectivă:

–         conservatorul are rolul de a aprecia meritele soluțiilor vechi, pronunțându-se pentru menținerea lor, fără a exclude, însă, posibilitatea unor eventuale îmbunătățiri;

–         exuberantul privește către viitor și emite idei aparent imposibil de aplicat în practică, asigurând un cadru imaginativ-creativ, inovator și stimulându-i pe ceilalți participanți să privească astfel lucrurile;

–         pesimistul este cel care nu are o părere bună despre ce se discută, cenzurând ideile și soluțiile inițiale propuse. El relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătățiri;

–         optimistul combate ideile enunțate de pesimist, încurajând participanții să vadă lucrurile dintr-o perspectivă reală, concretă și posibil de realizat. El găsește fundamentări realiste și posibilități de realizare a soluțiilor propuse de către exuberant și stimulează participanții să gândească pozitiv.

  1. Faza sistematizării ideilor emise și a concluzionării asupra soluțiilor găsite:

–         sistematizarea ideilor principale;

–         formularea concluziilor cu privire la modul de soluționare a problemei inițiale.

Avantaje:

–         manifestarea capacității empatice și a spiritului critic;

–         dezvoltarea gândirii, imaginației, creativității;

–         exersarea capacității de comunicare;

–         dezvoltarea capacității de argumentare și contraargumentare, conform rolului deținut;

–         dezvoltarea capacității de relaționare a participanților;

–         dezvoltarea respectului față de opiniile celorlalți;

–         formarea și dezvoltarea capacității de luare a deciziilor.

Limite:

–         posibilitatea apariției unor conflicte între elevi;

–         imposibilitatea găsirii unor soluții adecvate de rezolvare a problemei, conform rolului jucat;

–         neimplicarea tuturor elevilor, în măsură egală, în cadrul activității.

28 comentarii

Din categoria Material didactic, Metode interactive