Arhiva zilnică: 19/12/2012

Pericolul unei povești unice

10 comentarii

Din categoria Filme educaționale

Metode și tehnici de învățare prin colaborare (interactive) – metoda SINELG

(Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii și Gândirii)

 Etape:

 1. Prezentarea temei și a textului ce urmează a fi lecturat
 2. Inventarierea cunoștințelor déjà posedate în legătură cu textul:

–         înainte de începerea lecturii, elevilor li se cere să noteze tot ceea ce cred că știu referitor la ceea ce va fi prezentat în text.

 1. Notarea ideilor:

–         ideile sunt notate de către moderator la tablă sau pe flip-chart.

 1. Lectura textului:

–         Elevii primesc textul pe care îl au de lecturat. Lectura trebuie să fie însoțită de adnotări marginale cu anumite semnificații:

–         semnul ,,√” (bifă) – conținutul confirm cunoștințele sau opiniile elevului;

–         semnul ,,-” (minus) – conținutul textului infirm opiniile lor;

–         semnul ,,+” (plus) – informația citită este nouă;

–         semnul ,,?” (semnul întrebării) – se consider că un anumit aspect este tratat confuz sau există un anumit aspect despre care elevii ar dori să afle mai multe informații.

 1. Realizarea unui tabel sintetic, cu rubricile:

cunoștințe confirmate de text

cunoștințe infirmate de text

+

cunoștințe noi, neîntâlnite până acum

?

cunoștințe incerte, confuse, care merită să fie cercetate

 1. Înțelegerea (realizarea sensului) și monitorizarea înțelegerii:

–         elevii trebuie să realizeze o monitorizzare a propriei înțelegeri, introducând noile informații în schemele de cunoaștere pe care déjà le posedă;

–         elevii realizează corelații între noile informații și cele cunoscute;

–         se încurajează stabilirea de scopuri, analiza critică, analiza comparativă și sinteza.

 1.   Reflecția:

–         în această etapă se revine la ideile emise la începutul activității;

–         au loc discuții în legătură cu acestea (ce idei au fost confirmate, ce idei au fost infirmate);

–         elevii își consolidează cunoștințele noi și își restructurează active corpusul cunoștințelor déjà cunoscute, în vederea integrării noilor concepte;

–         în această etapă se însușesc cu adevărat cunoștințele noi, are loc procesul învățării durabile.

 1. Discuții finale

Avantaje:

 • implicarea activă a elevilor în actul învățării;
 • dezvoltarea creativității participanților (în timpul primei etape);
 • realizarea unei lecture profunde, conștiente;
 • formarea și dezvoltarea capacității reflective;
 • dezvoltarea capacităților de transfer și de reorganizare a cunoștințelor;
 • înțelegerea textului lecturat;
 • monitorizarea nivelului de înțelegere pe parcursul lecturii textului;
 • restructurarea cunoștințelor, prin intermediul comparației între ideile exprimate în text cu cele deținute déjà de către elevi etc.

Limite:

 • lipsa de concentrare a elevilor poate duce la eșecul metodei;
 • apariția unor ambiguități, confuzii.

 

 

7 comentarii

Din categoria Material didactic, Metode interactive