Arhiva zilnică: 29/01/2013

Metode și tehnici de învățare prin colaborare (interactive) – metoda asocierii libere a ideilor (sinectica)


Synecticos (gr.) ≈ asocierea unor idei fără legătură aparentă între ele

Membrii grupului sinectic satisfac două cerințe fundamentale:

–         reprezentativitatea, care se referă la domeniul științific din care este rezolvată problema respectivă;

–         constituția emoțională echilibrată, adică nu se bucură excesiv pentru recompensă și nici nu se demobilizează la eșec.

Etape:

  1. Prezentarea problemei și analiza ei:

–         după prezentarea sinectică a problemei pentru care se caută soluții, problema este fragmentată în unități, iar acestea sunt analizate riguros;

–         pe parcursul analizei se pot sugera idei pentru găsirea soluției.

  1. Excursia sinectică:

–         în această etapă se urmărește detașarea de problemă, prin înlăturarea ideilor preconcepute care influențează procesul de creație;

–         se apelează la tehnici intuitive: analogii fanteziste, care propun soluții ce se îndepărtează de realitatea posibilă; empatie, prin care se transferă identitatea de la problemă la individ; analogii simbolice, prin care problema este transpusă în imagini; inversie, prin care se schimbă unghiul de abordare a problemei;

–         în această etapă se propun soluții care, la sfârșitul activității, vor fi formulate într-o formă adecvată realității.

  1. Elaborarea unei soluții potrivite
  2. Experimentarea modelului
  3. Aplicarea modelului

Avantaje:

–         stimulează gândirea, creativitatea;

–         elimină clișeele din mintea participanților;

–         creează condițiile necesare producerii unei idei originale;

–         stimulează vederile nonconformiste și neconvenționale;

–         întărește încrederea în forțele proprii, încurajând participanții să-și asume riscul de a gândi și altfel.

Limite:

–         utilizarea acestei metode este mai pretențioasă, deoarece coordonatorul discuției (cadrul didactic) trebuie să fie un fin psiholog și să aibă capacități empatice dezvoltate;

–         timp îndelungat necesar aplicării acestei metode;

–         poate fi mult prea solicitantă pentru unii dintre participanți.

7 comentarii

Din categoria Material didactic, Metode interactive