Arhive pe etichete: bulgărele de zăpadă

Metode și tehnici de învățare prin colaborare (interactive) – metoda piramidei

Metoda piramidei sau a ,,bulgărelui de zăpadă” are la bază împletirea activității individuale cu cea desfășurată în cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea activității fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu, menit să ducă la rezolvarea unei sarcini sau a unei probleme date (Oprea, 2007).

Etape:

  1. Faza introductivă: sunt prezentate datele problemei de către cadrul didactic.
  2. Faza lucrului individual:

–         într-un interval de cinci minute, fiecare elev încearcă să soluționeze problema, lucrând singur;

–         elevii notează întrebările ce apar în legătură cu problema luată în studiu.

  1. Faza lucrului în perechi:

–         elevii formează perechi și discută soluțiile identificate în etapa anterioară;

–         elevii solicită colegilor răspunsuri la întrebările identificate anterior.

  1. Faza reuniunii în grupe mai mari:

–         perechile se reunesc și alcătuiesc două grupe mari, cu număr egal de participanți;

–         se discută soluțiile de rezolvare a problemei identificate în etapa a treia;

–         se găsesc răspunsuri la întrebările nesoluționate.

  1. Faza raportării soluțiilor în colectiv:

–         se analizează, la nivelul întregii clase, soluțiile găsite;

–         soluțiile pot fi scrise pe tablă pentru a putea fi văzute de toți și comparate unele cu celelalte;

–         se dau răspunsuri la întrebările nesoluționate, de data aceasta cu ajutorul cadrului didactic.

  1. Faza decizională:

–         se alege soluția cea mai potrivită de rezolvare a problemei;

–         se formulează concluzii cu privire la demersurile elevilor.

Avantaje:

–         dezvoltă învățarea prin cooperare;

–         stimulează manifestarea spiritului de echipă;

–         dezvoltă capacitățile comunicaționale;

–         dezvoltă capacitatea de analiză, de argumentare;

–         sporește încrederea în forțele proprii.

Limite:

–         contribuția fiecărui participant poate fi greu de apreciat;

–          lipsa implicării din partea unor elevi și transferul responsabilităților acestora către colegi.

2 comentarii

Din categoria Material didactic, Metode interactive